Değmez dediğin insan, kalbinin her kıvrımına değer ya; hayatın en falsolu küfürlerinden biridir bu aslında..!

25 Aralık 2012

O Vakitte Düşün


Hani o gecenin ağırlaştığı vakittir.Sus o vakitte. Sus ve duy.Sesi, sesi var edeni.Sesi sessizlikte, sözü sükûtta duy.Sustuğu anda dışındakiler, duy!İçindekini, kendini…Sus.Sus ve gör.Gör bir kere daha gördüklerini.Gör gördüklerinde göremediklerini.Göğün içindeki gökleri, yerin içindeki yerleri, içindeki uzak yakın köşeleri…Yerleri yere sereni, gökleri üzerine örteni.Sus. Sus ve bil.Bil yeniden bildiklerini. Bil bilemeyeceklerini.Sonra bilmediklerinde asla bilemeyeceklerinde kendini bil.Sonra seni asla terketmeyecek olan beni bil.Sus şimdi. Sus ve düşün ...

0 Comments: